Search:

Jak automatycznie wstawić spis treści do pracy licencjackiej?

Integralną częścią każdej pracy licencjackiej czy magisterskiej jest spis treści. Umieszcza się go na początku pracy. Idealny spis treści powinien informować o tym, jak zbudowana jest praca (podział na rozdziały, podrozdziały, itd.). Studenci często mają problemy z automatycznym wstawianiem spisu treści, a jest to przecież prosta czynność.

Żeby wstawić automatyczny spis treści musimy najpierw nadać tytułom rozdziałów i podrozdziałów naszych prac licencjackich styl odpowiednich nagłówków . Najłatwiej zrobić to w widoku Plan dokumentu. Po lewej stronie pojawią nam się nazwy części naszej pracy, którym można nadać nagłówek odpowiedniego poziomu.

Żeby nadać nagłówek, należy w widoku Plan dokumentu otworzyć okno Style i formatowanie w opcji Format. Po prawej stronie dokumentu otworzy nam się okno z propozycjami nagłówków. Należy zaznaczyć kolejne tytuły rozdziałów po lewej stronie i łączyć je z odpowiednim nagłówkiem po stronie prawej. Dla rozdziałów nadajemy nagłówek 1, dla podrozdziałów - 2. Analogicznie robimy, gdy w pracy są również części mniejsze, niż podrozdziały - nadajemy im styl nagłówka z kolejną cyfrą.

Być może brzmi to skomplikowanie, ale w praktyce okazuje się bardzo proste. Po wykonaniu tych czynności i przyporządkowaniu wszystkim tytułów odpowiednich nagłówków, należy przystąpić do wstawiania spisu treści. Ustawiamy kursor na stronie, gdzie spis treści ma się pojawić. Następnie z menu Wstaw wybieramy Odwołanie, a potem Indeks i spisy. W oknie operacyjnym klikamy na zakładkę Spis treści, modyfikujemy jego wygląd i zatwierdzamy jego utworzenie przyciskiem Wstaw.

Umiejętność automatycznego wstawiania spisu treści jest bardzo pomocna nie tylko, gdy piszemy prace licencjackie czy magisterskie. Przydać się może również w przyszłości dla innego typu publikacji, dlatego warto opanować sposób jego tworzenia.